Wytyczne MEiN, MZ i GIS obowiązujące od 1 września 2021 r.

Czytaj więcej!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym

Czytaj więcej!

Procedury w przypadku zmiany nauki stacjonarnej na tryb mieszany-hybrydowy lub zdalny w SP65


Czytaj więcej!

Organizacja wchodzenia i wychodzenia w budynku Filii ul. Rzeźniackiego 7

Czytaj więcej!

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 65 w okresie epidemii COVID-19

Czytaj więcej!

Obowiązujące procedury dla osób wchodzących do szkoły

Czytaj więcej!