Wzór oświadczenia o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty

Wydział Edukacji i Sportu UMB zamieszcza w załączniku wzór oświadczenia o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj więcej!

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czytaj więcej!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym

Czytaj więcej!

Wytyczne MEiN, MZ i GIS obowiązujące od 1 września 2021 r.

Czytaj więcej!

Organizacja wchodzenia i wychodzenia w budynku Filii ul. Rzeźniackiego 7

Czytaj więcej!

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 65 w okresie epidemii COVID-19

Czytaj więcej!

Obowiązujące procedury dla osób wchodzących do szkoły

Czytaj więcej!