Inspektor ochrony danych:
Beata MICHALSKA, email: iod@um.bydgoszcz.pl