ZADANIE PLANOWANIE

Opublikowano: 2021-09-13 08:18

 

Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy w 28 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest M. Bydgoszcz poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 3093 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 66 nauczycieli w terminie do 31 lipca 2023.