Organizacja wchodzenia i wychodzenia w budynku Filii ul. Rzeźniackiego 7

 

Dzieci po wejściu do szkoły dezynfekują ręce lub myją mydłem w toaletach. Zakładają maseczki, ponieważ poruszają się „gęsiego” w przestrzeni publicznej -zachowując dystans odległości.

 

Wchodzenie

Wejściem głównym przy dyżurce - wchodzą:

  • Uczniowie z grupy 0
  • Uczniowie z klas I

Wejściem bocznym przy stołówce - wchodzą:

  • Uczniowie z klasy II
  • Uczniowie z klasy III

Wychodzenie

Wyjście od placu zabaw, przy schodach - wychodzą:

  • Uczniowie z grupy 0
  • Uczniowie z klas I

Wyjście boczne przy stołówce - wychodzą:

  • Uczniowie z klasy II
  • Uczniowie z klasy III

Rodziców prosimy o niewchodzenie na teren placówki. Dzieci w częściach wspólnych poruszają się w maseczkach (korytarz, biblioteka, toalety). Podczas zajęć lekcyjnych, w czasie obiadu oraz w świetlicy szkolnej - uczniowie mogą przebywać bez maseczek.

Drzwi wejściowe dla klas II,III są otwarte tylko na czas przerw - wchodzenia i wychodzenia dzieci.

 

Świetlica szkolna - Dzieci wchodzą i wychodzą głównym wejściem. Rodzic żegna się z dzieckiem w Strefie Rodzica. Dziecko samodzielnie schodzi do szatni lub idzie do swojej Sali lekcyjnej.

Odbiór dzieci ze świetlicy Szkolnej: Rodzic dzwoni do dyżurki. Podaje: imię i nazwisko dziecka i oczekuje na wyjście dziecka.