Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 65

 

 

Dyrektor szkoły:

mgr Małgorzata Rogowska

 

 

Wicedyrektorzy:

mgr Jarosław Sarzała

mgr Małgorzata Cisewska

mgr Jolanta Piotrowska

mgr Katarzyna Zielińska