Warsztaty „Matematyka z pasją”

Czytaj więcej!

Warsztaty z biologii człowieka, chemii i fizyki

Czytaj więcej!

"Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Czytaj więcej!

Zdolni znad Brdy - warsztaty dla uczniów

Czytaj więcej!

Warsztaty "Projektuj i wydrukuj w 3D"

Wolne miejsca na warsztatach w ramach Programu "Zdolni znad Brdy"

Czytaj więcej!

"Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Czytaj więcej!

Konferencja "FORUM OLIMPIJCZYKÓW-LABORATORIUM ZDOLNOŚCI”

Czytaj więcej!

"Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Czytaj więcej!

"Zdolni znad Brdy” - czerwiec 2022

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego - Warsztaty dla rodziców ucznia zdolnego

Czytaj więcej!

"Zdolni znad Brdy” - maj

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy”

Czytaj więcej!