Informator dla obywateli Ukrainy

W załączniku przesyłamy informatory dla obywateli Ukrainy w języku polskim i ukraińskim przygotowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

Czytaj więcej!

Statut Szkoły

Czytaj więcej!

Legitymacje szkolne

Czytaj więcej!

Procedury w przypadku zmiany nauki stacjonarnej na tryb mieszany-hybrydowy lub zdalny w SP65


Czytaj więcej!

Regulamin korzystania z kont pocztowych

Czytaj więcej!