Informator dla obywateli Ukrainy

W załączniku przesyłamy informatory dla obywateli Ukrainy w języku polskim i ukraińskim przygotowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy.