Informator dla obywateli Ukrainy

 

Informatory dla obywateli Ukrainy w języku polskim i ukraińskim przygotowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy.