Opłaty za obiady - wrzesień 2021 r.

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w dniach 01-09-2021 do 05-09-2021 r.

Czytaj więcej!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 klasy 0 - III

Czytaj więcej!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Czytaj więcej!

Egzamin ósmoklasisty 2022 - harmonogram

Czytaj więcej!

Wytyczne MEiN, MZ i GIS obowiązujące od 1 września 2021 r.

Czytaj więcej!