Organizacja wchodzenia i wychodzenia w budynku Filii ul. Rzeźniackiego 7

Czytaj więcej!

List do Rodziców

Szanowni Rodzice
Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku szkolnym 2020/2021.
Ten rok szkolny będzie czasem wielkich wyzwań i trudności. Epidemia koronawirusa drastycznie zmieniła nasze dotychczasowe życie. Zmiany dotknęły także szkoły.

Czytaj więcej!

Opłaty za obiady - wrzesień 2020 r.

Czytaj więcej!

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 65 w okresie epidemii COVID-19

Czytaj więcej!

Obowiązujące procedury dla osób wchodzących do szkoły

Czytaj więcej!