"Zdolni znad Brdy”

Opublikowano: 2021-04-06 17:02

 

Szanowni Państwo!
 
kwietniu 2021 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” zaprasza na kolejne warsztaty dla rodziców z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” (online) pn. „Pozytywna komunikacja”
oraz na warsztaty dla uczniów organizowane w Pałacu Młodzieży:
- pn. „Trening antystresowy dla uczniów zdolnych” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
- pn. „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
 
Szczegóły poniżej:
 
14.04.2021, godz. 09:30
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych
Kolejne, dziewiąte już warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniówklas IV-VI szkół podstawowych
Spotkanie zatytułowane „Trening antystresowy dla uczniów zdolnych” odbędzie się 14 kwietnia 2021 r. w sali 115 w bydgoskim Pałacu Młodzieży (ul. Jagiellońska 27).
Istotą wydarzenia jest rozwijanie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym. 
Cele szczegółowe warsztatów to: zwiększanie wiedzy na temat tego czym jest stres, nauka identyfikacji symptomów stresu, 
zwiększenie świadomości przyczyn stresu, nauka umiejętności stosowania technik relaksacyjnych i profilaktyka antystresowa.
Spotkanie poprowadzą specjaliści zespołu opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi i zdolnościami kierunkowymi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy: 
Grażyna Ledzińska (psycholog) i Beata Walasek (pedagog).
Przewidywany czas spotkania – ok. 2 godziny zegarowe.
Zgłoszenia na warsztaty prosimy kierować do 12 kwietnia 2021 r. (do godz. 12:00) do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” –
Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
 
22.04.2021, godz. 16:00
„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych (online)
Zapraszamy na czwarte w tym roku szkolnym warsztaty skierowane do rodziców zdolnych 
i utalentowanych dzieci oraz młodzieży pn. „Pozytywna komunikacja”. Spotkanie odbędą się w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams (online). 
Celem warsztatów jest wsparcie psychologiczne rodziców. 
Na warsztatach rodzice porozmawiamy o  barierach komunikacyjnych, jak je rozpoznawać, jak unikać.  
Postaramy się nauczyć słuchać i mówić do naszych dzieci, wedle zasady z książki Adele Faber i Elaine Mazlish: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je psycholog, coach:
dr Anna Hibner (doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, Koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Akademickim Centrum Medycznym przy WSG).
Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny.
Zgłaszając się proszę o podanie swoich danych osobowych oraz maila, na który zostanie wysłany link do spotkania.
Zgłoszenia do dnia 20.04.2021 (do godz. 12:00)prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” - Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
23.04.2021, godz. 09:30
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych
Dziesiąte już warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
Spotkanie zatytułowane „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” odbędzie się w Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 (sala 115, I piętro).
Istotą wydarzenia jest wsparcie uczniów w zakresie metod oraz technik uczenia się i twórczego myślenia. 
Na warsztatach uczniowie nauczą się korzystać z wielu sposobów wspomagających efektywne i szybsze uczenie się. 
Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je Katarzyna Tłok i Edyta Szott
– pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.
Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny zegarowe.
Zgłoszenia do dnia 21 kwietnia 2021 (do godz. 12:00) prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” –
Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.