"Zdolni znad Brdy”

Opublikowano: 2021-02-24 13:59

 

W marcu 2021 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” zaprasza na konferencję naukową z cyklu „Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności”(online)
oraz warsztaty w Pałacu Młodzieży pn. „Trening twórczości” dla uczniów szkół podstawowych(klasy IV-VI oraz VII i VIII).

Szczegóły poniżej:

10.03, 17.03 i 19.03.2021, godz. 10:00
Poradnia Rozwoju Zdolności” to warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych.
Celem spotkania zatytułowanego „Trening twórczości” jest rozwijanie potencjału uczniów, przygotowanie ich do tworzenia rzeczy nowych i wartościowych, a także rozwinięcie zdolności przystosowawczych tak, aby potrafili w sposób twórczy i nowatorski podchodzić do różnorodnych problemów. Program zajęć został stworzony, aby stymulować u uczestników takie zdolności, jak płynność i oryginalność myślenia, umiejętność koncentracji uwagi, a także pobudzanie zaangażowania zadaniowego oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych. Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je Katarzyna Tłok i Edyta Szott – pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny.
W marcu odbędą się trzy tury spotkania dla dwóch różnych grup wiekowych:
- 10.03.2021, godz. 10:00 - spotkanie skierowane do zdolnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Zgłoszenia do dnia 08.03.2021(do godz. 12:00) UWAGA Zostało już mało miejsc.
- 17.03.2021, godz. 10:00 - spotkanie skierowane do zdolnych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Zgłoszenia do dnia 15.03.2021(do godz. 12:00).
- 19.03.2021, godz. 10:00 - spotkanie skierowane do zdolnych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Zgłoszenia do dnia 16.03.2021(do godz. 12:00).
Zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” – Moniki Grzybowskiej, e-mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 533 18 23 26.
Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej bydgoskiego Pałacu Młodzieży (nr 115, I piętro).

W załączeniu znajdą Państwo „Procedurę dot. organizacji imprez w Pałacu Młodzieży” dla rodzica wraz z oświadczeniem i wyrażeniem zgody.
UWAGA! Dziecko może przyjść z opiekunem/rodzicem lub sam po wyrażeniu przez rodzica na to zgody w załączonym dokumencie pn. procedury dotyczące… - rodzic.24.03.2020, godz. 10:00
„Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” – konferencja naukowa dla uczniów zdolnych (online)
Tematyka spotkania: język polski, literatura polska, historia.
Odbiorca: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Z okazji uchwały Sejmu RP ustanawiającej rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja, motywem przewodnim konferencji jest: Konstytucja: jej historia od 1791 r. do dziś.
W ramach konferencji odbędą się:
· prezentacje dorobku naukowego uczniów z IV LO w Bydgoszczy - laureatów
i finalistów olimpiad i konkursów;

· debata na temat praw zawartych w Konstytucji prowadzona przez młodzież IV LO;

· prelekcje wygłaszane przez pasjonatów, badaczy nauk humanistycznych, którzy swymi wystąpieniami zachęcą młodzież do poszerzania wiedzy i dążenia do sukcesu. Zaproszenie przyjęli wykładowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy: dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek prof. UKW - Wydział Literaturoznawstwa oraz dr Katarzyna Barbara Grysińska-Jarmuła – Wydział Historyczny.

Konferencja naukowa organizowana jest w ramach programu „Zdolni znad Brdy” a odbędzie się w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams (online).
Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny zegarowe.

 

Informacji udziela Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 533 18 23 26.

 

A. Chojnacka-Małek