"Zdolni znad Brdy” - październik 2021

Opublikowano: 2021-09-14 21:07

 

W październiku 2021 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”
zaprasza na pierwszą w tym roku szkolnym konferencję naukową z cyklu „Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz VII i VIII klas szkół podstawowych. oraz. warsztaty dla rodziców z cyklu „Niezwykły umysł i funkcjonowanie w rodzinie” (online)
Szczegóły poniżej :

 

20.10.2020, godz. 10:00
„Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” – konferencja naukowa dla uczniów zdolnych
Tematyka spotkania: biologia, chemia, biotechnologia, medycyna oraz nauka o żywności i żywieniu.
Odbiorca: uczniowie szkół ponadpodstawowych (klasy I-IV) oraz VII i VIII klas szkół podstawowych.
W ramach konferencji odbędą się:
· prezentacje dorobku naukowego uczniów - laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych z wiodących szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy.

· prelekcje wygłaszane przez pasjonatów, badaczy nauk przyrodniczych, którzy swymi wystąpieniami zachęcą młodzież do poszerzania wiedzy i dążenia do sukcesu.

Na nasze spotkanie przyjęli zaproszenie wykładowcy z bydgoskich uczelni:
- prof. dr hab. inż. Dariusz Pańka - kierownik Katedry Biologii i Ochrony Roślin, pracownik Pracowni Fitopatologii i Mykologii Molekularnej na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP.
Tytuł wystąpienia: „Rośliny modyfikowane symbiotycznie (SMO) szansą dla Europejskiego Zielonego Ładu?”

- prof. dr hab. Artur Dzialuk - pracownik Instytutu Biologii Eksperymentalnej w Katedrze Genetyki na Wydziale Nauk Przyrodniczych UKW.
Tytuł wystąpienia: „Po igle do złodzieja, czyli jak zmusić drzewa do mówienia”

Konferencja naukowa organizowana jest przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, a odbędzie się w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 27.
Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny zegarowe.
Informacje i zgłoszenia: koordynator programu „Zdolni znad Brdy” Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.

27.10.2020, godz. 16.30
„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych
Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty skierowane do rodziców zdolnych i utalentowanych dzieci oraz młodzieży pn. „Instrukcja obsługi emocji - czyli niesamowita podróż po uczuciach”.
Celem warsztatów jest wsparcie psychologiczne rodziców.
Zajęcia organizowane są w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je psycholog Pałacu Młodzieży oraz Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego - Greta Haraś.
Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny dydaktyczne.
Warsztaty organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, a odbędą się w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams (online).
Udział w warsztatach jest bezpłatny!
Informacje i zgłoszenia: koordynator programu „Zdolni znad Brdy” Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310

 

A. Chojnacka-Małek