"Zdolni znad Brdy” - maj

 

Szanowni Państwo!

maju 2022 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego„Zdolni znad Brdy” zaprasza na:

- warsztaty wsparcia dla uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych - "Jestem  kimś wyjątkowym i "Trening twórczości",

- konferencję naukową dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VII - VIII szkół podstawowych.

 Szczegóły poniżej :
 
11.05.2022, godz. 09:30
 
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych
 
Dziewiąte w tym roku szkolnym warsztaty skierowane są do zdolnych uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych. Spotkanie zatytułowane „Jestem kimś wyjątkowym: Poczucie własnej wartości" odbędzie się 11 maja 2022 r. (środa) o godz. 9:30 w sali 115 w bydgoskim Pałacu Młodzieży (ul. Jagiellońska 27).
 
Celem warsztatów jest wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów zdolnych, rozwijanie świadomości posiadanych zasobów i mocnych stron, zwiększenie samoakceptacji oraz uczenie umiejętności poszukiwania wsparcia emocjonalnego w otoczeniu. Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy: Grażyna Ledzińska -  psycholog i Magdalena Pielach – pedagog (Przedstawicielki Zespołu opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi i zdolnościami kierunkowymi).
 
Przewidywany czas spotkania – ok. 3 godziny dydaktyczne.
 
Uwaga! Ilość osób ograniczona. 
 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej szkoły można zapisać maksymalnie 5 osób. 
 
Zgłoszenia na warsztaty prosimy kierować do 9 maja 2022 r. (do godz. 12:00) do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” - Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
 
20.05.2022, godz. 10:00
 
„Poznajemy Świat Biologii” – cykl konferencji naukowych dla uczniów zdolnych
 
Czwarta i ostatnia część konferencji naukowej z cyklu „Poznajemy świat biologii” odbędzie się 20 maja 2022 roku o godz. 10:00 w sali widowiskowej bydgoskiego Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, a skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.
 
Tematy trzeciego spotkania:
  1. Obcy są wśród nas – kot domowy i inne zwierzęta inwazyjne
  2. Pierwotniaki – organizmy niemalże niemożliwe
  3. Misja ogrodów zoologicznych
  4. Organ-on-a-chip" - technologia przyszłości w zasięgu naszych rąk
Cykl konferencji naukowych organizowany jest przy współpracy Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” z członkami Koła Naukowego Wydziału Nauk Biologicznych UKW. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w okresie luty – maj 2022. Każde wydarzenie składa się z 4 wykładów obejmujących następujące działy biologii mykologia, botanika, zoologia bezkręgowców i zoologia strunowców.
 
Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny zegarowe.
 
Przewidziany pokaz gekonów.
 
Uwaga! Ilość osób ograniczona.
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny!
 
Zgłoszenia do dnia 18 maja 2022 (do godz. 12:00) prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” - Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
 
27.05.2022, godz. 09:30
 
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych
 
Dziesiąte warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. Spotkanie zatytułowane „Trening twórczości” odbędzie się 27 maja 2022 r. w sali 115 bydgoskiego Pałacu Młodzieży.
 
Celem warsztatów jest rozwijanie potencjału uczniów, przygotowanie ich do tworzenia rzeczy nowych i wartościowych, a także rozwinięcie zdolności przystosowawczych tak, aby potrafili  w sposób twórczy i nowatorski podchodzić do różnorodnych problemów oraz dawać sobie radę z ciągłymi zmianami stosunkowo niewielkim nakładem energii psychicznej i fizycznej.
 
Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je Katarzyna Tłok i Edyta Szott – pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.
 
Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny dydaktyczne.
 
Uwaga! Ilość osób ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej szkoły można zapisać maksymalnie 5 osób. 
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny!
 
Zgłoszenia do dnia 25 maja 2022 (do godz. 12:00) prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” - Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
A. Chojnacka-Małek