"Zdolni znad Brdy” - czerwiec 2022

 

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego„Zdolni znad Brdy”
 
Szanowni Państwo!
 W czerwcu 2022 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego„Zdolni znad Brdy” zaprasza na warsztaty dla rodziców/opiekunów.
 
14.06.2021, godz. 18:00 
„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych
Zapraszamy na trzecie w tym roku szkolnym warsztaty wsparcia psychologicznego skierowane do rodziców 
pn. „Psychika naszych dzieci po pandemii- wsparcie emocjonalne”.  
Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godzinie 18:00 online na platformie Microsoft Teams.
Zajęcia organizowane są w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, 
a poprowadzi je psycholog Pałacu Młodzieży oraz Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego - Greta Haraś
Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny.
 
Warsztaty odbędą się w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams (online).
Udział w warsztatach jest bezpłatny!
 
Zgłoszenia do dnia 13 czerwca 2022 r. (do godz. 10:00) prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” 
Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl  lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
Zgłaszając się proszę o podanie następujących danych:
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, 
- nazwa placówki, do której uczęszcza dziecko,
- mail, na który zostanie wysłany link do spotkania.
 
A. Chojnacka-Małek