"Zdolni znad Brdy” - czerwiec 2021

Opublikowano: 2021-05-17 09:25
Szanowni Państwo!
 
czerwcu 2021 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” zaprasza na kolejne warsztaty dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych organizowane w Pałacu Młodzieży: 
- pn. „Trening antystresowy dla uczniów zdolnych” (09.06.2021)
- pn. „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” (11.06.2021)
 
Szczegóły poniżej:
 
09.06.2021 (środa); godz. 09:30
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych
Kolejne warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
Spotkanie zatytułowane „Trening antystresowy dla uczniów zdolnych” odbędzie się 9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 9:30 w sali 115 w bydgoskim Pałacu Młodzieży (ul. Jagiellońska 27).
Istotą wydarzenia jest rozwijanie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym. 
Cele szczegółowe warsztatów to: zwiększanie wiedzy na temat tego czym jest stres, nauka identyfikacji symptomów stresu, 
zwiększenie świadomości przyczyn stresu, nauka umiejętności stosowania technik relaksacyjnych i profilaktyka antystresowa.
Spotkanie poprowadzą specjaliści zespołu opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi i zdolnościami kierunkowymi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy: 
Grażyna Ledzińska (psycholog) i Beata Walasek (pedagog).
Przewidywany czas spotkania – ok. 2 godziny zegarowe.
Zgłoszenia na warsztaty prosimy kierować do 7 czerwca 2021 r. (do godz. 12:00) do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” 
- Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
11.06.2021 (piątek); godz. 09:30
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych
Piętnaste i ostatnie już warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
Spotkanie zatytułowane „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” odbędzie się 11 czerwca 2021 r.  (piątek) o godz. 9:30 w Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 (sala 115, I piętro).
Istotą wydarzenia jest wsparcie uczniów w zakresie metod oraz technik uczenia się i twórczego myślenia. 
Na warsztatach uczniowie nauczą się korzystać z wielu sposobów wspomagających efektywne i szybsze uczenie się. 
Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je 
Katarzyna Tłok i Edyta Szott – pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.
Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny zegarowe.
Zgłoszenia do dnia 9 czerwca 2021 (do godz. 12:00) prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” 
- Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
A. Chojnacka-Małek