Zajęcia profilaktyczne dla klas II i III ze Strażą Miejską

 

Bezpieczeństwo naszych uczniów jest dla nas bardzo ważne, dlatego po raz kolejny w dniach 11 i 16 stycznia 2023 roku, zaprosiliśmy do naszej szkoły przedstawicieli Straży Miejskiej. Funkcjonariusze poprowadzili zajęcia profilaktyczne dla wszystkich uczniów klas II i III. Tematyka prowadzonych zajęć dotyczyła:
w klasach II – „Zachowań się w sytuacjach zagrożenia”,
w klasach III – „Zagrożeń w Internecie i sposobów przeciwdziałania”.
Uczniowie klas II podczas spotkania utrwalili wiadomości jak zachować się w kontakcie z osobą obcą, o zagrożeniach w drodze do szkoły, w miejscu zamieszkania. Uczyli się asertywności w kontaktach z osobami, których nie znają, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Natomiast głównym celem zajęć dla klas III było przedstawienie uczniom zarówno pozytywnych jak i negatywnych stron związanych z codziennym użytkowaniem Internetu. Ponadto uczniowie dowiedzieli się: czym jest netykieta, jak reagować w przypadku cyberprzemocy, czy kontaktu z nieznajomymi.

Teresa Włodarska-pedagog szkolny