XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKOLOGIA W MOIM DOMU”

 
Regulamin XIV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
plik Word
ZAŁĄCZNIK 2: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych.
ZAŁĄCZNIK 3: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na rozpowszechnianie wizerunku.
ZAŁĄCZNIK 4: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na rozpowszechnianie nadesłanej pracy.
ZAŁĄCZNIK 5: Klauzula informacyjna dla uczestników i rodziców/opiekunów prawnych.
ZAŁĄCZNIK 6: Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem konkursu ora klauzulą informacyjną.
 
 
Joanna Sobczak