Warsztaty "Matematyka z pasją" dla uczniów klas VI i VII

 

Zgłoszenia indywidualne z rekomendacją

Uwaga uczniowie szkół podstawowych (klasy VI i VII) - "Matematyka z pasją"

W ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy" Pałac Młodzieży przyjmuje zgłoszenia do udziału w bezpłatnych warsztatach realizowanych w ramach Grantu „Rozwoju Zdolności”, skierowanych do uczniów szkół podstawowych (kończących VI klasę oraz z klas VII).

Warsztaty „Matematyka z pasją” adresowane są do uczniów, których pasją jest matematyka. Zajęcia poprowadzi mgr Elżbieta Wilińska w środy od 29.05.2024 do 18.12.2024 od godz. 16.30 do 18.00 w sali 214 w Pałacu Młodzieży. Głównym celem jest przygotowanie w roku szkolnym 2024/25 do udziału w konkursie pn. Ligia Zadaniowa dla klasy VII oraz konkursu kuratoryjnego. Przygotowanie rozpoczynamy od wprowadzenia w świat matematyki w poszerzonym zakresie, by od września rozpocząć pracę z zadaniami dedykowanymi kolejnym spotkaniom/etapom tych konkursów. Zajęcia będą składały się w większości z dwóch części: wprowadzenie teoretyczne oraz omówienie zadań. Podczas warsztatów stawiamy na dużą aktywność uczestników i systematyczną pracę nad własnym rozwojem.

 Formularze zgłoszeń należy składać do 28 maja 2024 r. w sekretariacie Pałacu Młodzieży (p. 112) lub drogą mailową na adres info@palac.bydgoszcz.pl (skan formularza zgłoszeniowego z podpisami rodziców/opiekunów i rekomendacją nauczyciela). Ze względu na charakter warsztatów liczba miejsc jest ograniczona. Grupa może liczyć 20 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje rekomendacja i kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: Małgorzata Maćkowiak, e mail: m.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.

https://edu.bydgoszcz.pl/zdolniznadbrdy/uwaga-uczniowie-szkol-podstawowych-klasy-vi-i-vii-matematyka-z-pasja-w100,1310,82532.html

 

A. Chojnacka-Małek