Warsztaty dla rodziców z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie”

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza na warsztaty skierowane do rodziców  z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” pn.:„Dobrostan psychiczny- jak mądrze wspierać dziecko w procesie wychowawczym. Presja i perfekcjonizm- jak uchronić moje dziecko cz.2”. Warsztat stanowi dokończenie tematyki z 11.03.2023. 
Spotkanie odbędzie się  w najbliższą sobotę 27 maja 2023 r.  o godz. 10:00- 11.30 w sali konferencyjnej Pałacu Młodzieży (s.115). 
 
Celem warsztatów jest wsparcie psychologiczne rodziców w procesie wychowawczym. 

Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je psycholog Greta Haraś (na co dzień pracuje w Pałacu Młodzieży oraz w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży, prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych, wspiera seniorów prowadząc zajęcia psychoedukacyjne). 

Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny dydaktyczne. 

Zgłaszając się proszę o podanie następujących danych: 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna, 
nazwa placówki, do której uczęszcza dziecko, 
adres e-mail. 
Udział w warsztatach jest bezpłatny! 

Zgłoszeń należy dokonywać  u koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” – Małgorzaty Maćkowiak: e-mail: m.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
A. Chojnacka-Małek