Szkoła Przyjazna Wodzie!

 

Szanowni Państwo - UDAŁO SIĘ!
Nasza placówka jest Szkołą Przyjazną Wodzie!
Dnia 10.06.2022r. odbyło się uroczyste zakończenie programu Szkoła Przyjazna Wodzie - Aktywni Błękitni, której organizatorami było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Szkoła Podstawowa nr 65 otrzymała certyfikat wypełniając wszystkie warunki programowe ;)
Głównymi celami akcji były systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania, promowanie postaw proekologicznych i uświadomienie uczniów, jak ważną rolę odgrywa woda w ich życiu.
Uczniowie podczas nauki na lekcjach przyrody, chemii, geografii, godzin wychowawczych zapoznali się z obiegiem wody w przyrodzie, pojęciem suszy, powodzi, retencji i ich rodzajami, konsekwencjami. Poznali zasady racjonalnego korzystania z zasobów wody. Wypełniali karty pracy, tworzyli plany oszczędzania wody, prezentacje multimedialne dot. powodzi, suszy. Wykonywali plakaty promujące oszczędną gospodarkę wodną. Uczestnicy zajęć specjalistycznych tworzyli i rozwiązywali quizy, krzyżówki, rebusy o tematyce wodnej, proekologicznej. Wychowankowie klas IV-VI wzięli udział w lekcji online dot. wód podziemnych. Nauczyciel muzyki uczył swoje klasy proekologicznej piosenki, do której uczniowie tworzyli później teledyski. Ponadto uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w sprzątanie terenów przy naturalnym ,,źródełku Fordon”. Trzy klasy uczestniczyły w wycieczce szkolnej do Muzeum Wodociągów i Wieży Ciśnień w Bydgoszczy, gdzie przybliżono im historię i zadania tych obiektów. W ciągu ostatnich miesięcy uczniowie szkoły dostarczali fotografie konkursowe ,,Uchwyć wodę”, które zostały przesłane do organizatorów. Osoby koordynujące były pod dużym wrażeniem jakości prac nadesłanych przez naszych podopiecznych. Wielkie brawa! W ostatnich dniach, uczniów odwiedzili przedstawiciele Straży Pożarnej wodnej jednostki. Zaprezentowali nie tylko wiedzę jaką posiadają, ale również sprzęt jakim dysponują. Uczniowie byli zachwyceni. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy zaprosił kilka klas do uczestnictwa w wycieczce edukacyjnej na Śluzę Okole oraz do Muzeum Kanału Bydgoskiego. Wyjście to zakończyło się wspólnym pływaniem na kajakach, po Kanale Bydgoskim, pod czujnym okiem ogniwa wodnego Policji w Bydgoszczy.
Jesteśmy bardzo dumni z uzyskania certyfikatu!
Dziękuję wszystkim zaangażowanym nauczycielom oraz uczniom!!

 

P. Bosak