Światowy Tydzień Mózgu - nowe słowa utworzone z hasła

 

Z okazji Światowego Tygodnia Mózgu chcieliśmy pogimnastykować mózg tworząc nowe wyrazy. Do zabawy włączyły się klasy
4f,5b, 5d, 5e,6a, 6b, 7a, 7d,7e

- bardzo dziękujemy za zaangażowanie uczniom i wychowawcom.
Uczniowie tworzyli słowa wykorzystując dwa hasła:
Światowy Tydzień Mózgu
Klasa 7d- 87 wyrazów- najbardziej twórcza klasa
Klasa 7e- 80 wyrazów
Klasa 6b- 60 wyrazów
Klasa 4f- 57 wyrazów
Klasa 6a- 36 wyrazów
Klasa 5e- 24 wyrazy
Światowego Tygodnia Mózgu
Klasa- 5d- 140 wyrazów- najbardziej twórcza klasa
Klasa 5b- 93 wyrazy
Klasa 7a- 62 wyrazy
Wymyślone przez Was słowa pojawią się na tablicy informacyjnej ( hol szkoły)
Organizatorzy
T. Stachowska, A. Topór, K. Zielińska -Konieczka