Świąteczny konkurs grafiki komputerowej

 Celem konkursu jest:

  • rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego wykorzystania grafiki komputerowej,
  • wzmocnienie wśród uczniów świadomości własnych umiejętności, wiadomości i zdolności.

 

Warunki konkursu:

  • format kartek 20 x 15 cm
  • prace wykonane samodzielnie (nie wklejać gotowych elementów rysunkowych)
  • opis prac: imię i nazwisko, klasa.

 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną indywidualnie, prace zbiorowe nie będą oceniane.

 

Kryteria oceny:

– zgodność z tematem,

– pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu.

 

Termin: 10 grudnia br. Pracę konkursową należy przesłać na adres: konkurs@sp65.bydgoszcz.pl

 

 

K. Plewa, M. Domańska