Rekrutacja uzupełniająca do kl. 4 o profilu koszykówka

12 maja (czwartek) o godz.16.30 na sali gimnastycznej odbędzie się test sprawności dla kandydatów do klasy 4 koszykarskiej w ramach rekrutacji uzupełniającej.
Osoby przystępujące do testu sprawności składają w sekretariacie "Deklarację do klasy 4 o profilu koszykówka"  (do pobrania ze strony szkoły w zakładce REKRUTACJA ) i zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do udziału w teście. Na teście obowiązuje strój sportowy.
 
Beata Krzyżanowska, Piotr Kuziemski