„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

 

Zapraszamy na warsztaty skierowane do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych (klasa VIII). Spotkanie zatytułowane „Jak efektywnie radzić sobie ze stresem?” odbędzie się 1 grudnia 2023 r. (piątek) w godz. 9:30-12.00 w sali konferencyjnej 115 bydgoskiego Pałacu Młodzieży.
 
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z pojęciem stresu, rozwiną umiejętności rozpoznawania najbardziej typowych jego objawów oraz dowiedzą się o skutkach długotrwałego działania stresu. W toku zajęć przedstawione zostaną techniki skutecznego panowania nad stresem. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć umiejętności odprężania 
i relaksacji, co pozwoli im lepiej radzić sobie ze stresem w trudnych momentach swojego życia.
 
Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je panie psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy: Izabela Szumińska-Reps i Alicja Tokarska
 
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej szkoły można zapisać maksymalnie 5 osób. 
 
Zgłoszenia na warsztaty prosimy kierować do 29 listopada 2023 r. do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” – Małgorzaty Maćkowiak, mail: m.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
A. Chojnacka-Małek