„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

 

Zapraszamy na warsztaty skierowane do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych (klasa VIII)
Spotkanie zatytułowane „Jak efektywnie radzić sobie ze stresem?” odbędzie się 22 listopada 2023 r. (środa) w godz. 9:30-12.00 sali 83 bydgoskiego Pałacu Młodzieży.
 
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z pojęciem stresu, rozwiną umiejętności rozpoznawania najbardziej typowych jego objawów oraz dowiedzą się o skutkach długotrwałego działania stresu. W toku zajęć przedstawione zostaną techniki skutecznego panowania nad stresem. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć umiejętności odprężania i relaksacji, co pozwoli im lepiej radzić sobie ze stresem w trudnych momentach swojego życia.
 
Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je panie psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy: Izabela Szumińska-Reps i Alicja Tokarska
 
 Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej szkoły można zapisać maksymalnie 5 najzdolniejszych uczniów.
 
Zgłoszenia na warsztaty prosimy kierować do 17 listopada 2023 r. do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” – Małgorzaty Maćkowiak, mail: m.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
Szczegółowe informacje: https://edu.bydgoszcz.pl/zdolniznadbrdy/
 
 A. Chojnacka-Małek