"Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

 

Zapraszamy na warsztaty skierowane do zdolnych uczniów szkół podstawowych (klasa IV-VI).
 Spotkanie zatytułowane „Trening antystresowy” odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Pałacu Młodzieży (s.115).
 
Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym. Uczestnicy poszerzą wiedzę dotyczącą stresu, nauczą się identyfikować symptomy stresu oraz zwiększą świadomość jego przyczyn. Podczas warsztatów stosowane będą techniki relaksacyjne i profilaktyka antystresowa.
 
Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy: Grażyna Ledzińska (psycholog) i Magdalena Pielach (pedagog).
 
Przewidywany czas spotkania – ok. 3 godziny dydaktyczne.
 
Uwaga! Ilość osób ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej szkoły można zapisać 5 osób. 
 
Zgłoszenia na warsztaty prosimy kierować do 6 kwietnia 2023 r. do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” – Małgorzaty Maćkowiak, mail: m.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
A. Chojnacka-Małek