„Poradnia Rozwoju Zdolności” – uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII)

 

Zapraszamy na warsztaty wsparcia psychologicznego dla zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych (klasy I-III) i szkół podstawowych (klasy VII i VIII).
Spotkanie zatytułowane „Trening twórczości” odbędzie się 20 marca 2024 r. (środa) o godz. 10:00-12.00 w sali 115 bydgoskiego Pałacu Młodzieży. Warsztaty mają na celu rozwijanie i pobudzanie specyficznych zdolności poznawczych, zwłaszcza: zdolności do abstrahowania, tworzenia skojarzeń, myślenia metaforycznego, a także transformacji, elastyczności i giętkości myślenia. Do osiągnięcia tego celu wykorzystywane będą specjalnie przygotowane zadania i techniki.
Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je Panie psycholog: Grażyna Ledzińska i Magdalena Pielach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej szkoły można zapisać maksymalnie 5-8 najzdolniejszych uczniów. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy kierować do 13.03.2024 do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” – Małgorzaty Maćkowiak, e-mail: malgorzata.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
 
M. Chojnacka-Małek