Opłaty za obiady - maj 2024

 

Wpłaty za obiady na MAJ 2024 przyjmowane będą w dniach 01.04 - 10.04.2024 r. na konto żywieniowe
97 1240 6452 1111 0010 7469 5680

Termin wpływu należności na konto upływa z dniem 10-04.2024 r.
Opis przelewu musi każdorazowo zawierać:
1/ imię i nazwisko,
2/ klasę,
3/ numer obiadowy
4/ miesiąc
oraz dni w które dziecko ewentualnie nie będzie jadło.
Opłata obejmuje okres od 06-05.2024 do 29.05.2024
Opłata nie obejmuje okresu od 14- 16 .05.2024 – Egzaminy Ośmioklasisty
Opłata za obiady Maj 2024 – 15*5,5o = 82,50 PLN

RAZEM: 82,50 PLN

 

INTENDENT
Szkoły Podstawowej 65 w Bydgoszczy
Bożena Peplińska
728-581-679