Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

W Naszej szkole zostanie przeprowadzony etap szkolny podzielony na 2 kategorie:

 

I. Uczniowie klas I- III

Na tym poziomie dopuszcza się wykonanie pracy przez uczestnika przy wsparciu opiekuna

 

II. Uczniowie klas IV- VIII

Prace wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

 

ZASADY OGÓLNE KONKURSU:

1. Temat pracy dotyczy dotykowej strony tytułowej znanej książki z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej.

2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie wypukłej strony tytułowej w formacie A3, umożliwiając rozróżnianie elementów przez dotyk, stymulując percepcję osób, które nie widzą (praca pozbawiona zbędnych szczegółów, ze zróżnicowaną fakturą, z odpowiednimi odległościami pomiędzy elementami)

3. Do wykonania pracy uczestnik powinien użyć trwałych i bezpiecznych w dotyku materiałów o różnych fakturach.

4. Prace powinny być wykonane indywidualnie.

5. Każda praca powinna zawierać tytuł ilustrowanej książki.

6. Każdą pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem, kategorią i nazwą placówki, tytułem - należy to zrobić na odwrocie kartki.

7. Na każdym poziomie zostaną wyłonione 3 prace z klas I-III oraz 3 prace z klas IV-VIII.

 

Gotowe prace należy oddać do dnia 19 października 2020 r.:

Budynek filii s.104 do p. Anny Waśniowskiej

Główny budynek s. 18 do p.Pauliny Bosak

 

Wyniki zostaną ogłoszone 21 października. Autorzy wyróżnionych prac zostaną poproszeni o wypełnienie i dostarczenie odpowiednich oświadczeń wymaganych przez organizatora konkursu. 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły Braille’a

https://braillebydgoszcz-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/mdbl_braille_bydgoszcz_pl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0F5C98A9-4092-477F-A20C-512A3837B380%7D&file=7.Regulamin%20konkursu%20%2C%2CZnana%20ksia%CC%A8z%CC%87ka%20pe%C5%82na%20wartosci%27%27.docx&action=default&mobileredirect=true

 

Organizatorzy etapu szkolnego:

Paulina Bosak

Dominika Pokorniecka

Anna Waśniowska