My view of English speaking countries (USA, Australia, Canada, Ireland, UK)

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl V i VI, którzy maja przedstawić swoje postrzeganie wybranego kraju anglojęzycznego.

Jest to konkurs językowo-plastyczny. Pracę podpisaną należy oddać do 21.09 , do swojego nauczyciela języka angielskiego lub do Bernadety Malickiej.
Prace zostaną nagrodzone w 2 kategoriach wiekowych kl V i VI ( miejsce I, II, III). Najważniejszymi kryteriami będą :pomysłowość, trafność symboli kraju oraz poprawność językowa.
Wyniki konkursu oraz prace nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły .
Bernadeta Malicka