MULTITEST 2023

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie matematycznym MULTITEST 2023.

 

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV- VIII.

Zorganizowany zostanie w szkole na podstawie materiałów przygotowanych przez organizatora konkursu Centrum Edukacji Szkolnej ( CES) i odbędzie się 24 października 2023 roku.

Testy konkursowe będą testami wielokrotnego wyboru.

Testy z lat ubiegłych dostępne są na stronie internetowej: https://www.ces.edu.pl.

Materiał zawarty w testach uwzględnia wymagania określone w programie nauczania zatwierdzonego przez MENiS.

Czas trwania konkursu to 60 minut + 10 min sprawy organizacyjne.

Test konkursowy składa się z 26 pytań.

Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi A, B, C, D. Może zdarzyć się , że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe lub wszystkie błędne. Aby uniknąć ujemnej punktacji, każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą ( -1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.

Wyniki będą dostępne w grudniu.

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłoszenie się do nauczycieli matematyki i wpłatę wpisowego do dnia 29 września 2023 roku. 

Koszt konkursu to 15 zł.

 

Życzymy powodzenia

A.    Chojnacka – Małek

B.    Popowska

szkolni koordynatorzy konkursu