Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”- warsztaty dla rodziców

Opublikowano: 2022-02-04 13:13

 

Szanowni Państwo!
 
lutym 2022 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” zaprasza na warsztaty dla rodziców/opiekunów.
 
Szczegóły poniżej:
 
16.02.2021, godz. 16.00
„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia dla rodziców/opiekunów
Zapraszamy na trzecie w tym roku szkolnym warsztaty wsparcia psychologicznego skierowane do rodziców pn„Komunikacja bez przemocy – cz. 2”.  
Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2022 r. o godzinie 16:00 online na platformie Microsoft Teams. 
Zajęcia organizowane są w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, 
a poprowadzi je psycholog Pałacu Młodzieży oraz Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego - Greta Haraś
Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny dydaktyczne.
Udział w warsztatach jest bezpłatny!
Zgłoszenia do dnia 14 lutego 2021 (do godz. 12:00) prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” 
Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.
Zgłaszając się proszę o podanie następujących danych:
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, 
- nazwa placówki, do której uczęszcza dziecko,
- mail, na który zostanie wysłany link do spotkania.
 
A. Chojnacka-Małek