Miejski Konkurs Ekologiczny

"Pada deszcz, Ty go zbierz!"

 

Cele konkursu:

  -    Wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej sposobów gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej.

 Uczestnicy:

  -   Dzieci i młodzież klas VI - VIII szkół podstawowych w Bydgoszczy

Warunki konkursu:

  • prace indywidualne,
  •      prace muszą być opisane czytelnie (imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa placówki)
  • każdy uczestnik ma prawo zgłosić 1 pracę,
  • termin składania prac do dnia 20.10.20 r

Kryteria oceny prezentacji:

  -  praca autorska zgodna z tematem,

  -  liczba slajdów 10 - 12,

  -  kreatywność w ujęciu tematu,

  -  zastosowanie schematu prezentacji.

 

Prace proszę przynosić do nauczycieli biologii, do sali 118 lub przesyłać na adres:

h.ratajczak@sp65.bydgoszcz.pl

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy ciekawych pomysłów.

 

Hanna Ratajczak