Listy kandydatów w naborze uzupełniającym do IV klas sportowych - 17.05.2022