List do Rodziców

Szanowni Rodzice

Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Ten rok szkolny będzie czasem wielkich wyzwań i trudności. Epidemia koronawirusa drastycznie zmieniła nasze dotychczasowe życie. Zmiany dotknęły także szkoły. Musieliśmy podjąć szereg działań, przygotować procedury, aby nasi uczniowie czuli się bezpiecznie i aby nie było potrzeby przechodzenia na kształcenie zdalne. Wszystkie nasze działanie prowadzą do zminimalizowania skutków pandemii w obszarze funkcjonowania szkoły. 

Z tego miejsca bardzo proszę Państwa o wsparcie i pomoc, bo tylko wtedy razem uda nam się pokonać trudności. Dla bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników wprowadziliśmy obowiązek noszenia maseczek/przyłbic w czasie przerwy. Każdy uczeń wchodzący do szkoły powinien mieć przygotowane dwie maseczki.

Mamy świadomość, że na korytarzach, w łazienkach, w szatniach, ciągach komunikacyjnych trudno będzie zachować bezpieczną odległość. Dlatego apelujemy o rozsądek i dostosowanie się do wymagań i respektowanie zarządzeń.

Bardzo proszę o nieprzysyłanie do szkoły dziecka z objawami chorobowymi. Zminimalizujmy zagrożenie. Bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem.

Jeżeli macie Państwo możliwość zapewnienia opieki dziecku w domu, to proszę nie zapisywać dziecka do świetlicy. Będzie to miejsce stykania się dzieci z różnych klas i  zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania.

Uprzejmie proszę o utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołą, podanie  wychowawcy klasy dwóch telefonów kontaktowych i dwóch e-maili, bo mogą pojawić się sytuacje kryzysowe i niezbędna będzie Wasza szybka reakcja.

Liczę na Państwa wsparcie i zrozumienie. My, ze strony szkoły zrobimy wszystko, aby dzieci czuły się bezpiecznie i mogły uczyć się  oraz rozwijać .

 

Dyrektor szkoły

Małgorzata Rogowska