Laboratoria Przyszłości

 

Uczniowie klasy 8g składali na chemii modele cząsteczek węglowodorów nasyconych, korzystając z dużych zestawów modeli atomów kulkowych, zakupionych z projektu Laboratoria Przyszłości, 
#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci
@LaboratoriaPrzyszlosci
 
J. Sobczak