KONKURS EKOLOGICZNY „OSZCZĘDZAJMY WODĘ!”

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy plastycznej. 

  1. Prace muszą ściśle dotyczyć tematyki konkursu i spełniać następujące warunki w zależności od grupy wiekowej: 

I grupa wiekowa – klasy I-III, - wykonanie: plakat, temat „Oszczędzajmy wodę!”, technika dowolna, na papierze, format papieru A3, praca dwuwymiarowa (płaska);

 

II grupa wiekowa – klasy IV-VI, - wykonanie: ulotka, temat „Oszczędzajmy wodę!”, zawierająca część graficzną i tekstową, technika dowolna, na papierze, format papieru A5, jednostronnie; 

 

III grupa wiekowa – klasy VII-VIII, - wykonanie: ulotka, temat „Oszczędzajmy wodę!”, zawierająca część graficzną i tekstową, technika dowolna, na papierze, format papieru A5, jednostronnie. 

 

  1. Treść prac zgłoszonych do konkursu powinna ukazywać m.in. konieczność oszczędzania wody i potrzebę zmiany nawyków w tym zakresie, działania, które mogą przyczyniać się do zapobiegania marnotrawieniu wody lub też skutki suszy i sposoby przeciwdziałania im. 

  1. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu z materiałów gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu.

  1. Praca na odwrocie powinna zawierać: a) imię i nazwisko autora, b) klasa, c) tytuł pracy. 

  1. Praca może mieć tylko jednego autora.

  1. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.

Termin składania prac konkursowych mija 12 października 2020.

 

Prace przyjmują:

p. Joanna Sobczak s. 24

p. Marzena Kędzierska s. 105