INFOTURNIEJ 2023 - szkolny konkurs informatyczny dla klas ósmych

 

SPRAWDŹ SWOJE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

31 maja - środa - godz. 15.35 - sala 123
I etap - test wiadomości - 30 minut
II etap - praca przy komputerze - 60 minut

Zgłoszenia do 30 maja (wtorek)

 

Zapraszamy do udziału uczniów klas ósmych.
Konkurs obejmuje materiał z informatyki z zakresu szkoły podstawowej.
Do II etapu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają minimum 75% punktów w I etapie.
Zgłoszenia można dokonać osobiście u organizatorów lub za pomocą szkolnej poczty na adres
m. domanska@sp65.bydgoszcz.pl lub k.plewa@sp65.bydgoszcz.pl