INFORMACJA LOGOPEDYCZNA

 

Terapia logopedyczna polega na bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych co oznacza, że odbywają się one przed lub po lekcjach.

W dniach od 5.09.2023 do 22.09.2023 zostanie przeprowadzone badanie logopedyczne. Informacja o stanie mowy dziecka zostanie dostarczona pisemnie.

Terapia rozpocznie się 25.09.2023.

Zajęcia są dobrowolne dlatego należy wypełnić oświadczenie wyrażające/ lub nie zgodę na uczestnictwo dziecka w terapii logopedycznej.

Po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów dziecko zakwalifikowane na zajęcia otrzyma plan.

W razie wątpliwości informacji udzielam informacji w sali nr 5.

 

mgr Maria Frąckowska