Informacja logopedyczna

Terapia logopedyczna polega na bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych co oznacza, że odbywają się one przed lub po lekcjach. W dniach od 2.09.2020 do 25.09.2020 zostanie przeprowadzone badanie logopedyczne. Informacja o stanie mowy dziecka zostanie dostarczona pisemnie. Terapia rozpocznie się 28.09.2020. Zajęcia są dobrowolne dlatego należy wypełnić oświadczenie wyrażające/ lub nie zgodę na uczestnictwo dziecka w terapii logopedycznej. Po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/ opiekunów dziecko zakwalifikowane na zajęcia otrzyma plan. W razie wątpliwości informacji udzielam w sali 5.

Maria Frąckowska