Informacja dla Rodziców - nauczanie zdalne

Opublikowano: 2021-03-18 14:29

 

Szanowni Państwo Rodzice,

Informuję, iż od 22.03.2021r do 09.04.2021 r. w klasach I-III zajęcia edukacyjne będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, klasy IV-VIII kontynuują naukę w formie zdalnej. Oddział przedszkolny pracuje stacjonarnie.
Opieką w świetlicy objęte będą dzieci uczęszczające do klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodzice, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
Rodzice, którzy chcą korzystać z opieki świetlicy wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką (proszę te wnioski przesyłać poprzez e-dziennik do wychowawców klas).
Plan lekcji dla wszystkich klas zostanie niezwłocznie uaktualniony.
Oddziały sportowe mają treningi w formie zdalnej.
M. Rogowska