Dzień Języka Ojczystego - konkurs dla klas 4-6

 

Zapraszamy klasy 4-6 do udziału w projekcie „Ratujmy słowa!”
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu słowniczka wyrazów, które były używane dawniej w polszczyźnie a warto, według Was, przywrócić je do współczesnego języka.
Słownik ma mieć formę książki (kartki A4).
Każde słowo zapisujecie odręcznie na odrębnej kartce. Podajecie znaczenie tego słowa, określacie jaka to część mowy, pochodzenie, ciekawostki. Następnie układacie 3 zdania z danym słowem.
Kolejne zadanie to wypisanie wyrazów bliskoznacznych danego słowa np. w formie mapy myśli, schematu lub chmury wyrazu (WordArt, Word Clouds), którą należy wydrukować i wkleić.
Wybór słów jest subiektywny.
Gdzie szukać tych słów? Źródłem mogą być książki, słowniki, pamięć dziadków, innych krewnych.
W Waszym słowniczku powinno znaleźć się minimum 4 a maksymalnie 6 słów.
Ocenie będzie podlegać estetyka, poprawność ortograficzna i językowa, pomysłowość.
Pamiętajcie! ZAPIS ODRĘCZNY!
Albumy dostarczacie do 28 lutego
Szczegóły u nauczycieli języka polskiego.

 

E. Żurańska