"Bydgoskie Półkolonie 2022" - lista osób przyjętych, harmonogramy półkolonii

 

Zebrania rodziców uczestników półkolonii z wychowawcami odbywać się będą każdego pierwszego dnia turnusu (w poniedziałki) o godzinie 7.45.