Boisko Orlik - zasady funkcjonowania od 17 kwietnia 2021 r.

 

Boisko Orlik od 17 kwietnia 2021 r. bez limitu uczestników będzie dostępne dla:

 

- sportu zawodowego w rozumieniu przywołanego rozporządzenia, a więc dotyczy to zawodników, którzy otrzymują wynagrodzenie przekraczające koszty uczestnictwa i stanowi ono znaczącą część dochodów dla sportowca;

- zawodników pobierających stypendium sportowe w którym mowa w ustawie o sporcie;

- członków kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej;

- ligi zawodowej (np. ekstraklasy piłkarskiej);

- zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

- dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski.

 

 

Z kolei osoby niezaliczające się do ww. grup będą mogły korzystać z boiska Orlik w liczbie nie większej niż 25 osób.

 

Agnieszka Bryzgalska