SP 65 Bydgoszcz
14.07.2020 07:42

Rekrutacja 2020-2021

REKRUTACJA 2020/2021


Nabór elektroniczny do przedszkoli - www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl
Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół podstawowych - www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl
Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych - www.bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat


KOMUNIKATY

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego


Informujemy, że klasa IV o profilu koszykówki nie zostanie utworzona w roku szkolnym 2020/2021 w związku ze zbyt małą liczbą chętnych uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy ogłasza nabór dzieci do klasy IV o profilu koszykówki chłopców i dziewcząt, która powstanie w roku szkolnym 2020/2021.
Kandydaci do w/w klasy muszą złożyć wnioski o przyjęcie z dokumentami do dnia 24.03.2020 roku w sekretariacie szkoły.
Dnia 27.03.2020 roku o godzinie 16:30 przeprowadzony zostanie test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy o profilu koszykówki.
W dniu 2.04.2020 roku podana zostanie lista kandydatów z pozytywnym wynikiem testu sprawności fizycznej.

Zapraszamy uczniów klas III na dodatkowe zajęcia z koszykówki, które odbywają się w naszej szkole.
Koszykówka dziewcząt:
sobota (od 29.02.2020) od godziny 10:00-11:30 -trener Piotr Kulpeksza - tel. 605300902 zbiórka przy szatni na basenie.
Koszykówka chłopców:
czwartki (od 27.02.2020) od godziny 15:30-16:45 - trener Piotr Kuziemski - tel. 698 222 660.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie
W Szkole Podstawowej nr 65 klasy sportowe o profilu pływanie będą funkcjonowały na poziomie klas I – III. Od Klasy IV oddział będzie przekształcony w klasę ogólną. Z chwilą ukończenia edukacji  w klasie III uczniowie chcący kontynuować naukę w klasie sportowej pływackiej będą mogli złożyć stosowne dokumenty i poddadzą się testowi sprawności fizycznej w Zespole  Mistrzostwa Sportowego nr 5 przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa „Nila” 13.

Klasa I o profilu pływanie - termin testów sprawnościowych
12.03.2020 czwartek 16:00-17:00 zbiórka w szatni na basenie - przy wejściu.
Na próbę sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I o profilu pływanie dzieci przynoszą ze sobą strój sportowy (koszulka, spodenki, obuwie sportowe oraz strój na basen, klapki, czepek).
Rodzice wypełniają zgody na udział w testach sprawności fizycznej, które rozda trener.
1. Sala gimnastyczna – test sprawności fizycznej
2. Basen – reakcja na kontakt z wodą
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I sportowej o profilu pływanie: Wrocławski test sprawności fizycznej.

Miejsce: sala gimnastyczna
1.Rzut piłką lekarską (1 kg).
2.Bieg krótki (na odcinku 20 m).
3.Skok w dal z miejsca.
4.Bieg wahadłowy (4x5 m)

Miejsce: pływalnia szkolna
5.Reakcja na kontakt z wodą.

Ocena: dokonuje trener – za każdą próbę uczeń otrzymuje notę punktową 0-10 pkt. max 50 pkt. (lęk przed wodą dyskwalifikuje dziecko do nauki w klasie sportowej o profilu pływanie)

Zapraszamy chętne dzieci na dodatkowe zajęcia z pływania w dniach 20.02.2020 oraz 27.02.2020 (czwartki), 16:00-17:00, pływalnia IKAR przy SP nr 65 ul. T. Golloba 7.
Zajęcia te mają na celu przygotowanie do testu sprawności fizycznej oraz integrację grupy.
Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest pisemna zgoda rodziców do udziału w testach fizycznych oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę.

Od 19 lutego do 11 marca br. trwać będzie nabór do klas I.
Strona dla rodziców – www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl