SP 65 Bydgoszcz
27.05.2017 19:20

Dyrekcja

Dyrektor szkoły:

mgr Małgorzata Rogowska


Wicedyrektorzy:

mgr Małgorzata Cisewska

mgr Justyna Nowakowska

mgr Jarosław Sarzała