SP 65 Bydgoszcz
27.05.2019 11:08

Energy@SchoolCzerwiec 2017

10 czerwca w Szkole Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy zorganizowano Festyn Rodzinny "Eko-Rodzinka". Na Festynie pojawiło się także stoisko Energy@School na którym informowano o sposobach oszczędzania energii w domach oraz w placówkach publicznych. Starszy Strażnik Energii zaprezentował w jaki sposób działają kule plazmowe. Dzieci i dorośli mogli zagrać w grę wykonaną z materiałów z recyklingu, w której za pomocą przepływu prądu należało zapalić żarówkę.Czerwiec 2017

Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy uczestniczy w międzynarodowym projekcie Energy @ School, chcemy zaprezentować teoretyczne i praktyczne lekcje na temat tego, jak i dlaczego oszczędzać energię. Studenci zrobili żarówki z kubków i balonów. Każdy uczestnik dowiedział się, jak zmniejszyć zużycie energii w domu i w szkole. Wszyscy dowiedzieli się, jak ważna jest oszczędność energii dla środowiska i portfela :)Maj 2017

Termin realizacji: 1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2019 r.
Nazwa programu: Interreg Central Europe 2014-2020
Nazwa osi Priorytetowej w ramach program: Współpraca w zakresie strategii nisko-emisyjnych w Europie Środkowej.
Nazwa celu szczegółowego: Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze publicznej.
Projekt w liczbach:
- 12 partnerów z Europy
- 6 inwestycji pilotażowych w miastach europejskich
- 250 308,75 Euro - budżet dla miasta Bydgoszcz
- 16 programów szkoleniowych
- 8 szkoleń dla strażników energii
- wprowadzenie aplikacji na smartfony
Planowane działania: Zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat oszczędzania energii w szkole i w domu. Wprowadzenie innowacyjnej technologi w celu zmniejszenia zużycia energii.

Koordynatorzy szkolni: p. Maciej Iwiński, p. Michał Butowt


Kwiecień 2017

Miasto Bydgoszcz jako jedyne w Polsce i jedno z kilku miast Europejskich planuje wdrożyć rozwiązanie na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej a przede wszystkim wykorzystać energię ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze publicznej.

Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy została wyłoniona jako jedna z siedmiu szkół do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie Energy@School. Celem projektu jest optymalizacja zużycia energii poprzez wdrażanie nowoczesnych i inteligentnych technologii energetycznych. W naszej placówce planowane są takie innowacyjne rozwiązania w systemie zarządzania energią jak instalowanie inteligentnych detektorów, liczników zużycia energii a także czujniki pomiaru jakości powietrza. Ponadto planowane są warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości oszczędzania energii w szkole a także w domach.
Więcej informacji na oficjalnej stronie miasta www.bydgoszcz.pl