SP 65 Bydgoszcz
10.12.2018 02:53

Rekrutacja 2017-2018


REKRUTACJA 2017/2018

Kryteria, harmonogram, zasady naboru do szkół podstawowych
Kryteria, harmonogram, zasady naboru do przedszkoli

Nabór elektroniczny do przedszkoli - www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl
Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół podstawowych - www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

Rekrutacja do klas sportowych w roku szkolnym 2017/2018

Informacje dotyczące wyników testów sprawności fizycznej dla klasy IV o profilu koszykówka będą udostępnione 27.04.2017 r. o godz. 15.00 w holu w budynku głównym szkoły.

UWAGA
Do próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy za zgodą organu prowadzącego prowadzi
nabór do klasy pierwszej o profilu pływanie oraz do klasy czwartej o profilu koszykówka.
Nabór do klas sportowych w roku szkolnym 2017/18 odbędzie się na zasadach obowiązujących w aktualnym roku szkolnym, zawartych w Regulamine naboru do klas sportowych.
W trakcie naboru obowiązywać będą testy sprawności fizycznej zawarte w Teście wrocławskim oraz w Sprawdzianie do klasy sportowej o profilu koszykówka.
Przeprowadzony zostanie również dodatkowy nabór uzupełniający do klas IV sportowych o profilu pływanie.
Deklaracje do klas IV sportowych o profilu pływanie i koszykówka są do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie.
Dzieci z klasy I pływackiej w roku szkolnym 2017/2018 będą uczyły się w budynku głównym.


Terminy testów sprawnościowych
21.04.2017 r. - do klasy I o profilu pływanie, godz. 15.00-17.00 (basen) A. Polak ...więcej informacji
21.04.2017 r. - do klasy IV o profilu koszykówka, godz. 13.30-15.00 (sala gimnastyczna-główny budynek) B. Krzyżanowska, E. Kurzewska
25.04.2017 r. - do klasy IV o profilu pływanie, godz. 15.15-16.00 (basen) A. Zalewska, B. Krzyżanowska

Zapraszamy na zajęcia z pływania w piątki od 15:15 do 16:00, pływalnia "Ikar" przy SP65, ul. Duracza7. Zajęcia te mają na celu przygotowanie do testu sprawności fizycznej dla dzieci chętnych do klasy o profilu pływanie ...więcej informacji

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas "0"  oddziału przedszkolnego dotyczące rekrutacji. Spotkanie odbędzie się 19. kwietnia br. o godzinie 18.00 w budynku głównym szkoły przy ul. Duracza 7 (stołówka szkolna).

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów dotyczące rekrutacji. Spotkanie odbędzie się 19. kwietnia br. o godzinie 18.00 w budynku głównym szkoły przy ul. Duracza 7 (stołówka szkolna).

Nabór do oddziału przedszkolnego integracyjnego Szkoły Podstawowej nr 65

Informujemy, że nabór do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 65 na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji poprzez aplikację www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl i będzie trwał od 19 kwietnia 2017 r. do 4 maja 2017r .

Nabór do klas pierwszych ogólnych i integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 65 na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, ze nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 65 na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji poprzez aplikację www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl i rozpocznie się 20 kwietnia 2017 r.
Wydrukowane  wnioski podpisane  przez rodziców proszę składać w sekretariacie szkoły.