SP 65 Bydgoszcz
19.10.2017 09:15

Warsztaty małego architekta

II edycja "Warsztaty małego architekta" 2015

Listopad 2015

27 listopada

W dniu 27 XI 2015 do klasy Ie, IId, IIIg przyszli studenci architektury i budownictwa z UTP. Było to już drugie spotkanie w tym roku szkolnym związane z realizacją projektu „Warsztaty małego architekta”.

Młodzi budowlańcy byli świetnie przygotowani. W jednej z klas nawet uczniowie mogli przymierzyć prawdziwy kask przeznaczony dla pracowników budowy i kamizelki odblaskowe. Studenci w sposób kompetentny i ciekawy przedstawili dzieciom trzy kolumny okresu Antyku oraz powtórzyli z dziećmi podstawowe wiadomości o architekturze.

Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym, w którym każdy dostał nagrodę w postaci kolorowego lizaka serduszko. Dzieci z podziwem patrzyły na młodych pasjonatów propagujących piękną sztukę budowania. Już czekamy na następne spotkanie.

Jak przyszli architekcie realizowali się w roli nauczycieli i jak dzieci pracowały na tych zajęciach można zobaczyć w galerii zdjęć.

4 listopada

W dniu 4 XI 2015 klasy Ie, IId, IIIg wybrały się na wykład do UTP. Wizyta ta była związana z realizowanym przez te klasy projektem „Warsztatów małego architekta”. Wykład poprowadził nauczyciel akademicki dr. inż. arch. Roberta Łucka. Spotkanie odbyło się w auli. Dzieci miały okazję posłuchać interesującego wykład o architekturze. Między innymi usłyszały ciekawą legendę na temat kolumn w postać rzeźb kobiet, oraz historię o świątyni nieznanego boga. Dzieci oglądały przekroje pionowe i poziome modeli budynków.

Wykładowi towarzyszyła prezentacji pokazująca kunszt architektów i budowniczych w różnych epokach. Na koniec spotkania dzieci uczestniczyły w konkursie dotyczącym wykładu. Każda prawidłowa odpowiedź została nagrodzona znaczkiem w postacie żółtego emotikona. Jest to już czwarty rok realizacji tego projektu. Wszystkie informacje na jego temat są na stronie internetowej: http://warsztatymalegoarchitektabyd.weebly.com/

A teraz zapraszamy do galerii zdjęć z naszego wyjazdu.


Luty 2015

Tuż przed feriami klasy biorące udział w warsztatach odwiedzili studenci architektury z UTP. Tym razem tematem spotkania była urbanistyka. Zajmuje się ona projektowaniem całych miast. Jest to bardzo ciekawe zajęcie. Urbaniści najpierw zbierają informacje o potrzebach mieszkańców osiedli. Później projektują liczbę budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, sklepów, pasy zieleni, trakty komunikacyjne itp. Postanowiliśmy, że my po feriach też zaprojektujemy nasze miasta.

Na zdjęciach można zobaczyć jak były to ciekawe zajęcia.Druga edycja "Warsztatów małego architekta" 2014

W tym roku w warsztatach biorą udział trzy klasy. Po raz pierwszy w zajęciach będzie uczestniczyła klasa pierwsza. To będą uczniowie z klasy Id. Do projektu przystąpiła również klasa IIg, a kontynuuje udział w nim klasa IIIe.

W tym roku szkolnym organizatorki warsztatów postanowiły wzbogacić je o udział w projekcie dotyczącym również architektury przygotowanym przez Muzeum Architektury we Wrocławiu. Nosi on nazwę "Architektura w pudełku". Materiały przygotowane przez muzeum to zestawy prezentacji dotyczących wybranego stylu architektonicznego, karty pracy oraz pomocy dydaktycznych.

Uczniowie zaczynający udział w projekcie poznali już Archika i wybrane pojęcia z zakresu budownictwa. Przygotowali projekt wybranej elewacji budynku.

Efekty ich pracy można zobaczyć na holu szkoły i w galerii zdjęć.Projekt i grant "Warsztaty małego architekta" 2013

Od września 2013 w naszej szkole odbywają się cyklicznie spotkania w klasie IIe i IIIb ze studentami i wykładowcami UTP. Tematem tych spotkań jest świat architektury i sztuki. Zajęcia te odbywają się w ramach pionierskiego projektu pt.: "Warsztaty małego architekta". Prace z tych zajęć są prezentowane na holu filii.
Projekt powstał dzięki współpracy z Katedrą Architektury przy Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy. Bazą dla niego jest najnowsza podstawa programowa zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w części dotyczącej "wprowadzania uczniów w świat kultury i sztuki".
Głównym celem projektu jest:
UTP
Socjologiczne uwrażliwianie studentów architektury w pracy z zewnętrzną grupą społeczną poprzez kształtowanie u uczniów edukacji wczesnoszkolnej wyobrażeń o procesach zachodzących w środowisku przestrzennym oraz przez prezentację specyfiki zawodu architekta.
SP 65
Szukanie nowych form wprowadzania uczniów w świat kultury i sztuki poprzez kształtowanie wyobrażeń o procesach zachodzących w środowisku przestrzennym oraz przybliżanie zawodu architekta. Spotkania ze studentami odbywają się w ramach zajęć z kształtowania przestrzeni publicznej.
Merytorycznym opiekunem naukowym projektu jest:
Szef Katedry Architektury dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. UTP
Autorami i koordynatorami projektu są:
- ze strony uczelni mgr inż. arch. Robert Łucka - nauczyciel akademicki,
- ze strony szkoły podstawowej mgr Małgorzata Łucka - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
W pierwszym roku współpracy do projektu zaproszone zostały klasy: 
IIe - wych. mgr Małgorzata Kryszak 
IIIb - wych. mgr Małgorzata Łucka

W przypadku osiągnięcia zamierzonych celów przez autorów projektu w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z porozumieniem będzie on kontynuowany w kolejnych latach.
Relacje tych zajęć można zobaczyć w wydarzeniach 2013-2014 pod linkami:


W oparciu o ten projekt został przygotowany grant w ramach, którego odbywa się teraz konkurs fotograficzny dla uczniów klas I-III. Zdjęcia ciekawych obiektów znajdujących się w Bydgoszczy w formacie A4 można przynosić do końca kwietna do sali nr 2 w filii szkoły. W maju zostaną ogłoszone wyniki oraz przygotowana wystaw tych zdjęć.

W dniu 3 kwietnia odbędzie się konkurs plastyczny pt.:" Dom moich marzeń" dla reprezentantów klas I-III. 
Laureaci konkursu klas trzecich wezmą udział w warsztatach międzyszkolnych. Międzyszkolne warsztaty pt.:"Dom moich marzeń" w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego w oparciu projekt pt.: "Warsztaty małego architekta" W ramach tego grantu również został przygotowany konkurs plastyczny międzyszkolny dla uczniów szkół fordońskich pt.: "Dom moich marzeń"- forma płaska. Laureaci konkursu plastycznego z danej szkoły będą stanowili zespół, który weźmie udział w drugim etapie konkursu.

II etap: międzyszkolny " Warsztaty małego architekta" forma przestrzenna.  Czterech wybranych uczniów z każdej szkoły uczestniczącej w konkursie będzie tworzyło zespół reprezentujący daną szkołę. Do każdego zespołu będzie przydzielony student pod kierunkiem, którego uczniowie w formie warsztatów wykonają makietę "Domu moich marzeń". Konkursowi będzie towarzyszyła wystawa prac plastycznych dzieci. Każdy uczeń otrzyma nagrodę za udział w warsztatach. Relacja z realizacji kolejnych etapów projektu będzie zamieszczana na stronie szkoły.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I- III do konkursu fotograficznego pt.: "Ciekawa architektura w naszym mieście"!